Mario Barcala
Ph.D. in Computer Science, Universidade da Coruña, 2010
Pedagogical flair certificate (CAP), Universidade de Santiago de Compostela, 2005
Computer Engineer, Universidade da Coruña, Spain 1999
Last updated: 2016-7-11