Mario Barcala
Son Enxeñeito Informático, Doutorado en Computación e Director Executivo de NLPgo.
Con coñecementos especializados no campo do procesamento da linguaxe natural (PLN): etiquetación morfosintáctica, construción de córpora e bancos de árbores (treebanks), sistemas de recuperación de información, optimización de consultas en bases de datos, etc.
As miñas solucións están baseadas nas seguintes tecnoloxías: Debian, Ruby, Rails, JQuery and PostgreSQL.
E sigo a metodoloxía Get Things Done (GTD) para conseguir produtividade sen estrés.
A profesionalidade e a responsabilidade son os meus principais valores.
Data da última modificación: 2016-7-11