Docencia

2022-2023
Introdución ao Terminal e programación con Python para procesamento de linguaxe natural
Fundación de la Universidad de La Rioja, Universidad de La Rioja
Taller: Conceptos estatísticos aplicados á lingüística de corpus
Extensión Universitaria, Universidad de León
2021-2022
Introdución ao Terminal: Taller en liña para lingüistas
Palabras binarias (formación online), NLPgo Technologies, S.L.
2020-2021
Análise avanzada de textos e corpus textuais
Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela
2019-2020
Introdución ao Terminal: Taller en liña para lingüistas
Formación online, NLPgo Technologies, S.L.
2009-2010
Sistemas cliente-servidor e procesos cooperativos
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
2008-2009
Intelixencia artificial
Introdución aos servidor de Internet
Modelos de razoamento e aprendizaxe
Sistemas cliente-servidor e procesos cooperativos
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
2007-2008
Introdución aos Servizos de Internet
Modelos de razoamento e aprendizaxe
Seguridade en sistemas de información
Sistemas cliente-servidor e procesos cooperativos
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
2006-2007
Introdución aos Servizos de Internet
Modelos de razonamento e aprendizaxe
Seguridade en sistemas de información
Sistemas cliente-servidor e procesos cooperativos
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
2005-2006
Introdución aos Servizos de Internet
Modelos de razonamento e aprendizaxe
Seguridade en sistemas de información
Sistemas cliente-servidor e procesos cooperativos
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
2004-2005
Introdución aos Servizos de Internet
Modelos de razonamento e aprendizaxe
Procesadores de linguaxe
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
2003-2004
Deseño de Sistemas de Tempo Real
Sistemas Cliente-Servidor e Procesos Cooperativos
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
Introdución aos Servizos de Internet
Sistemas Informáticos
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
2001-2002
Seguridade en Sistemas de Información
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
2000-2001
Modelos de Razonamiento e Aprendizaxe
Procesadores de Linguaxes
Enxeñaría Informática, Universidade de Vigo
1999-2000
Sistemas Cliente Servidor e Procesos Cooperativos
Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión, Universidade de Vigo